• امروز یکشنبه, 18 خرداد 1399 - Sun 06 07 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  اخبارداخلی اورژانس

  گسترش نقاط پروازی اورژانس هوایی گناباد در خراسان جنوبی

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از گسترش همکاری در عملیات پروازی و افزایش نقاط فرود در شعاع پروازی بالگرد اورژانس ۱۱۵ گناباد در محدوده ی خراسان جنوبی خبر داد.

  اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار در گناباد

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار خبر داد.

  تقدیر از کارشناس پژوهش مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد به مناسبت ۲۵ آذرماه روز پژوهش

  به مناسبت روز پژوهش از آقای محمدحسین اسماعیل زاده کارشناس پژوهش مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد تقدیر شد.

  ایراد سخنرانی مسئول منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد در کنگره طب اورژانس ایران با موضوع مدیریت بیماران ترومایی و تصمیم گیری بالینی در اورژانس پیش بیمارستانی

  آقای محمدحسین اسماعیل زاده مسئول منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد در چهاردهمین کنگره سراسری طب اورژانس جهت ارائه مقاله ایراد سخنرانی کرد.

  حضور دانش آموزان و معلمان مدرسه کوثر بیمرغ در محل پایگاه اورژانس ۱۱۵

  معلمان و دانش آموزان دبستان کوثر بیمرغ، مراسم صبحگاه خود را در محل پایگاه اورژانس ۱۱۵ بیمرغ برگزار کردند.