• امروز شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat 05 30 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  اخبارداخلی اورژانس

  آمادگی اورژانس ۱۱۵ گناباد برای مقابله با ویروس کرونا

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از آمادگی اورژانس ۱۱۵ گناباد جهت مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

  افتتاح جایگاه شستشو و گندزدایی آمبولانس ها

  به همت مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد، جایگاه شستشو و گندزدایی آمبولانس در بیمارستان علامه بهلول گناباد افتتاح گردید.

  مسمومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده در اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از مسمومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

  برگزاری اولین دوره مدیریت سکته حاد قلبی از دوره های استاندارد سازمان اورژانس کشور در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی کد ۲۴۷ در تاریخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه در مرکز اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.