• امروز دوشنبه, 20 آبان 1398 - Mon 11 11 2019
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
  • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق
  • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک

  اخبارداخلی اورژانس

  یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس ۱۱۵

  دوره ی آموزشی استاندارد هدایت پزشکی با هدف یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ ، جهت پزشکان مشاور در حوزه فوریتهای پزشکی ، به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

  برگزاری تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری تمرین زلزله با حضور یگانهای امدادی در محل یخدان کوثر خبر داد.

  آئین کلنگ زنی پروژه خیر ساز پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده ای در روستای سنو

  دکتر امین زمانی ریاست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری مراسم کلنگ زنی و احداث پایگاه اورژانس جاده ای سنو خبر داد.

  برگزاری کارگاه مقابله با حوادث CBRNE در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری کارگاه دو روزه مقابله با حوادث CBRNE برای پرسنل اورژانس ۱۱۵ گناباد خبر داد.

  برگزاری کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری کارگاه تخلیه اضطراری و اطفا حریق با همکاری آتش نشانی شهرستان برای پرسنل اورژانس ۱۱۵ گناباد خبر داد.