• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  غرس ۱۴۰ اصله درخت به مناسبت هفته منابع طبیعی در پایگاههای اورژانس ۱۱۵ گناباد

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد بمناسبت هفته ی منابع طبیعی تعداد ۱۴۰ اصله درخت در پایگاههای تحت پوشش اورژانس گناباد کاشته شد.

   

  دکتر امین زمانی نوقابی رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گناباد با بیان اینکه منابع طبیعی از بزرگترین سرمایه های ملی و خدادادی هستند گفت:به منظور افزایش سرانه ی فضای سبز و همزمان با هفته ی منابع طبیعی تعداد ۱۴۰ اصله درخت از گونه های بومی و سازگار با اقلیم آب و هوایی منطقه خریداری و بین پایگاههای تحت پوشش تقسیم شد.

  وی در پایان افزود:در راستای ادامه ی طرح اجرای فضای سبز در پایگاههای اورژانس این اقدام خداپسندانه بصورت خودجوش توسط پرسنل کشیک در همه ی پایگاههای اورژانس ۱۱۵ گناباد صورت پذیرفت.