• امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019
  • برگزاری اولین سالگرد تاسیس اورژانس هوایی گناباد با حضور اصحاب رسانه
  • جلسه هم اندیشی اولویت های پروازی در منطقه شرق کشور
  • کارگاه توانمند سازی پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گناباد

  برگزاری مانور ستادی مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیل در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  فراخوان اعضای چارت فرماندهی حادثه مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد و برپایی مانور ستادی مقابله با حوادث احتمالی ناشی از سیل در محل سالن EOC مرکز اورژانس گناباد برگزار شد.

   

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد در این جلسه که اعضای چارت فرماندهی حادثه فراخوان شده بودند حوادث احتمالی ناشی از سیل مورد بررسی قرار گرفت.

  در ادامه جلسه با حضور سرپرست منطقه و جانشین فرماندهی حادثه مرکز اورژانس گناباد آقای محمد حسین اسماعیل زاده ،ظرفیتهای موجود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد افزایش ظرفیت پایگاهها و تجهیزات ایمنی و درمانی بحث و مصوب شد کلیه پایگاه ها آمادگی کامل جهت پاسخ به هر نوع حادثه از نظر تجهیزات دارویی ، امنیتی ،رفاهی و جیره خشک برای سه روز متوالی را داشته باشند.