• امروز شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat 05 30 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  برگ زرینی دیگر بر تابلوی افتخارات اورژانس ۱۱۵ گناباد

  انتخاب آقای محمد حسین اسماعیل زاده سرپرست منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد به عنوان سخنران برتر ارائه مقاله در پنل کارشناسی ارشد پرستاری در کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

   

  در این کنگره ۲۲۰ مقاله از ۱۱ استان کشور به دبیرخانه کنگره ارسال و ۱۹۰ مقاله نیز در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شد که در نهایت آقای محمد حسین اسماعیل زاده بعنوان سخنران برتر ارائه مقاله در پنل کارشناسی ارشد پرستاری انتخاب شدند.