• امروز سه شنبه, 21 آبان 1398 - Tue 11 12 2019
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
  • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق
  • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک

  برگ زرینی دیگر بر تابلوی افتخارات اورژانس ۱۱۵ گناباد

  انتخاب آقای محمد حسین اسماعیل زاده سرپرست منطقه اورژانس ۱۱۵ گناباد به عنوان سخنران برتر ارائه مقاله در پنل کارشناسی ارشد پرستاری در کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

   

  در این کنگره ۲۲۰ مقاله از ۱۱ استان کشور به دبیرخانه کنگره ارسال و ۱۹۰ مقاله نیز در قالب سخنرانی و پوستر ارائه شد که در نهایت آقای محمد حسین اسماعیل زاده بعنوان سخنران برتر ارائه مقاله در پنل کارشناسی ارشد پرستاری انتخاب شدند.