• امروز یکشنبه, 18 خرداد 1399 - Sun 06 07 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  برگزاری کارگاه توانمند سازی پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گناباد

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری کارگاه توانمند سازی برای پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد دکتر امین زمانی گفت: نظر به اهمیت تشخیص صحیح و ارسال به موقع و سریع آمبولانس برای مددجویانی که با اورژانس ۱۱۵تماس میگیرند، کارگاه آموزشی برای کارشناسان مرکز پیام برگزار شد.

  وی افزود: در این کارگاه در مورد اهمیت تشخیص به موقع و سریع اولویت های اعزام و همچنین تریاژ تلفنی صحیح مددجویانی که با اورژانس تماس میگیرند بحث وتبادل نظر شد.

  دکتر امین زمانی در انتها ضمن تشکر از مدرس کارگاه جناب آقای دکتر حسینی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی ،افزود: امید است برگزاری این کارگاه سبب کاهش هرچه بیشتر زمان پاسخ و تشخیص صحیح الویت اعزامی تماس های اورژانس گردد.