• امروز جمعه, 01 آذر 1398 - Fri 11 22 2019
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
  • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق

  یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس ۱۱۵

  دوره ی آموزشی استاندارد هدایت پزشکی با هدف یکسان سازی آموزش ها و مهارت های مشاوره ای در ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ ، جهت پزشکان مشاور در حوزه فوریتهای پزشکی ، به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

   

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد که به عنوان مدرس در این دوره حضور داشت ، گفت : این دوره ی آموزشی در قالب دو دوره مجزا و هر دوره برای ۳۷ نفر از پزشکان مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی  ۱۷ دانشگاه از ۹ استان کشور در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد. 

  دکتر امین زمانی در ادامه افزود : در این دوره ی آموزشی پزشکان با سرفصل های مرتبط با ماموریت های اورژانس ۱۱۵ مانند سالمندان و بیماریهای حاد کرونری و تغییرات نوار قلب ، آخرین متد احیا قلبی و ریوی ، مباحث کنترل عفونت و حفاظت شخصی ، مدیریت بحران و تریاژ ، تجویز دارو ، شوک و اورژانس های محیطی ، توسط اساتید سازمان اورژانس کشور آشنا می شوند تا بتوانند با راهنمایی های موثر و کامل تلفنی و حضوری در ماموریت های اورژانسی به کارشناسان و تکنسین های فوریتهای پزشکی در ارائه خدمت مناسب به بیمار بهترین عملکرد را داشته باشند.