• امروز پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu 07 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  تقدیر خانواده کودک ۶ ماهه از پرسنل اورژانس ۱۱۵ کاخک

  خانواده ی کودک ۶ ماهه با تقدیم تابلویی، از زحمات پرسنل اورژانس ۱۱۵ کاخک تقدیر و تشکر نمودند.

   

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد، به دنبال سقوط کودک ۶ ماهه از تخت، مادر وی که بسیار نگران و بیقرار شده بود سریعا با اورژانس تماس گرفته و درخواست کمک میکند.

  پرسنل اورژانس پس از حضور بر بالین کودک و انجام اقدامات اولیه درمانی برای وی ، با انجام مشاوره ی لازم مادر را که بسیار پریشان و نگران بود آرام می نمایند.

  مادر و کودک نیز پس از چند روز با مراجعه به پایگاه اورژانس ۱۱۵ کاخک با اهدا تابلو دست سازی که توسط مادر آماده شده بود از زحمات پرسنل اورژانس ۱۱۵ کاخک تقدیر و تشکر نمودند.

  اورژانس ۱۱۵ گناباد نیز ضمن تشکر از این مادر، به پرسنل کشیک آقایان شمسی، کیانی و کرمی خسته نباشید عرض میکند.