• امروز شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat 05 30 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  بازدید وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از اورژانس هوایی گناباد

  در سفر یک روزه وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شهرستان گناباد، پس از برگزاری مراسم استقبال از ایشان در محل مرقد علامه بهلول گنابادی و شرکت در جلسه هیات رئیسه در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایشان از بیمارستان علامه بهلول و اورژانس هوایی گناباد نیز بازدید کردند.

   

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد، در این بازدید دکتر امین زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ابتدا گزارشی از عملکرد اورژانس هوایی از ابتدای افتتاحیه تاکنون ارائه و اهم فعالیتهای اورژانس هوایی در یک سال گذشته را خدمت مقام عالی وزارت گزارش کردند.

  دکتر نمکی نیز ضمن تشکر از خدمات اورژانس ۱۱۵ گناباد و همچنین اورژانس هوایی از تلاش تمامی پرسنل و کادر پروازی تشکر نمودند.

  در پایان این بازدید نیز عکس یادگاری با حضور دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت،دکتر باذلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد،دکتر زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و پرسنل ستادی اورژانس و پرسنل و کادر پروازی اورژانس هوایی گرفته شد.