• امروز چهارشنبه, 14 خرداد 1399 - Wed 06 03 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  برگزاری جلسه ی کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  جلسه ی کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه علوم پزشکی گناباد با موضوع اقدامات لازم جهت پیشگیری از حوادث احتمالی در ایام محرم و صفر برگزار شد.

   

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد : در این جلسه در ابتدا آقای محمد حسین اسماعیل زاده سرپرست منطقه اورژانس ۱۱۵ و جانشین دبیر کارگروه سلامت با بیان میزان آمار خدمات رسانی در ایام محرم و صفر در سالهای گذشته و همچین رشد این آمار نسبت به ماههای دیگر سال گفت: علت این رشد میزان خدمات رسانی مربوط به افزایش جمعیت های شهری و روستایی و افزایش تردد وسایل نقلیه در مسیرهای روستایی و شهری می باشد.

  وی در ادامه اهم آسیب پذیری ها و مخاطراتی که دانشگاه علوم پزشکی گناباد را در این ایام تهدید میکند برشمرد.

  در ادامه دکتر جواد باذلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد و رئیس کارگروه سلامت ضمن مهم شمردن برگزاری جلسات کارگروه گفت: اهمیت برنامه ریزی در سطح زیرکارگروه های سلامت باعث افزایش آمادگی دانشگاه برای مقابله با حوادث احتمالی می شود.

  در انتها نیز هر کدام از زیرکارگروهها در مورد برنامه ریزی ها و اقدامات واحد مربوطه در مورد مقابله با حوادث احتمالی نظرات خود را بیان کرده و چالشها و مشکلات پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.