• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  معرفی سرپرست منطقه

  سرپرست منطقه : آقای محمد حسین اسماعیل زاده

  کارشناس فوریتهای پزشکی

  کارشناس ارشد پرستاری اورژانس

  تلفن دفتر : 05157227191

  ارسال نظر

  کد امنیتی
  بارگزاری مجدد