• امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019
  • برگزاری اولین سالگرد تاسیس اورژانس هوایی گناباد با حضور اصحاب رسانه
  • جلسه هم اندیشی اولویت های پروازی در منطقه شرق کشور
  • کارگاه توانمند سازی پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گناباد

  معرفی واحد نظارت

  ناظرین پایگاهها :

  1- حمید دهقان حقیقی ( کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه )

  2- مرتضی نوریان ( کارشناس پرستاری )

  3- حسن مظلوم بیلندی ( کارشناس پرستاری )

  4- مصطفی حسن زاده ( کارشناس فوریتهای پزشکی )

  ارسال نظر

  کد امنیتی
  بارگزاری مجدد