• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  معرفی کارپردازی

  کارپرداز : آقای محمد بصیری مقدم

  کارشناس حقوق و کاردان فوریت های پزشکی

  تلفن دفتر : ۰۵۱۵۷۲۲۹۳۹۱ داخلی ۱۰۸

  ارسال نظر

  کد امنیتی
  بارگزاری مجدد