• امروز چهارشنبه, 01 آبان 1398 - Wed 10 23 2019
    • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
    • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق
    • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک

    کارگروه بهداشت و درمان

    زیر مجموعه ها