• امروز سه شنبه, 08 بهمن 1398 - Tue 01 28 2020
    • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
    • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
    • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت

    کارگروه بهداشت و درمان

    زیر مجموعه ها