• امروز سه شنبه, 19 آذر 1398 - Tue 12 10 2019
    • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
    • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
    • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق

    کارگروه بهداشت و درمان

    زیر مجموعه ها