• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  برگزاری تمرین برپایی چادر اضطراری در اورژانس

  PhotoGrid 1539031730076به همت کارشناس دبیرخانه حوادث غیر مترقبه گناباد تمرین برپایی چادر اضطراری در مرکز اورژانس گناباد برگزار شد.

  در این تمرین اعضا اصلی چارت فرماندهی حادثه حضور داشتند و  برپایی سریع چادر را تمرین کردند بعد از این تمرین نقاظ ضعف و قوت توسط تیم فرماندهی حادثه بررسی شد .

  PhotoGrid 1539031730076