• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  کارگاه آشنایی با پروتکل های آفلاین اورژانس

  PhotoGrid 1540707677543

  PhotoGrid 1540707738362

  PhotoGrid 1540707796224

  PhotoGrid 1540707975246