• امروز دوشنبه, 20 آبان 1398 - Mon 11 11 2019
    • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
    • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق
    • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک