• امروز شنبه, 17 خرداد 1399 - Sat 06 06 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  بازدید رئیس اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور

  رئیس اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور با سفر به شهرستان گناباد، از محل پد اورژانس هوایی اورژانس گناباد بازدید کرد.

  به گزارش وب‌دا، دکتر سرور رئیس اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور و هیئت همراه با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گناباد، از محل پد اورژانس هوایی این مرکز بازدید کردند.در این بازدید که دکتر بنایی نماینده مردم شهرستان‌های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از معاونان و مدیران دانشگاه حضور داشتند، دکتر سرور، امکانات و زیرساخت‌های موجود را برای راه‌اندازی اورژانس هوایی در این شهرستان مناسب ارزیابی کرد.در ادامه رئیس اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور با حضور در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، از بخش‌های مختلف از جمله اورژانس و کودکان بازدید کرد و امکانات و زیرساخت‌های آن را مطلوب و در حد بیمارستان‌های بزرگ کشور دانست.حضور رئیس اورژانس هوایی سازمان اورژانس کشور و هیئت همراه در شهرستان بجستان برنامه پایانی این سفر یک روزه بود که در این بازدید، محل مناسب برای احداث پد فرود بالگرد امداد هوایی در بیمارستان آیت‌ا... مدنی بجستان تعیین شد.