• امروز پنج شنبه, 25 مرداد 1397 - Thu 08 16 2018
    • کارگاه اورژانس هوایی با حضور دکتر سرور
    • کارگاه اورژانس هوایی برای پرسنل بیمارستان علامه بهلول

    معرفی

    مسئول نقلیه : مصطفی حسن زاده

    تلفن :09155332008