• امروز دوشنبه, 23 مهر 1397 - Mon 10 15 2018
    • کارگاه اورژانس هوایی با حضور دکتر سرور
    • کارگاه اورژانس هوایی برای پرسنل بیمارستان علامه بهلول

    معرفی

    مسئول نقلیه : مصطفی حسن زاده

    تلفن :09155332008