• امروز دوشنبه, 18 آذر 1398 - Mon 12 09 2019
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
  • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق

  برگزاری کارگاه سکته حاد مغزی

  222222  کمیته آموزشی - پژوهشی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد کارگاه یک روزه مدیریت سکته حاد مغزی در اورژانس پیش بیمارستانی را در تاریخ 1395/02/6 در محل سالن اجلاس برگزار میکند .

  تدریس این کارگاه برعهده جناب آقای دکتر زمانی (متخصص طب اورژانس ) می باشد .

  شایان ذکر است براساس شناسنامه استاندارد مدیریت سکته مغزی در اورژانس پیش بیمارستانی گذراندن دوره برای تمامی همکاران عملیاتی الزامی می باشد .