• امروز سه شنبه, 26 شهریور 1398 - Tue 09 17 2019
  • روز اورژانس و فوریتهای پزشکی گرامی باد
  • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک
  • برگزاری اولین سالگرد تاسیس اورژانس هوایی گناباد با حضور اصحاب رسانه
  • جلسه هم اندیشی اولویت های پروازی در منطقه شرق کشور

  سرپرست سازمان اورژانس کشور عنوان کرد: پیاده سازی آموزش همگانی و کمک های اولیه در آموزش و‌پروش   

   

  به گزارش روابط عمومی سامان اورژانس کشور، در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پروش و معاونت آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور برگزار شد به بیان اهداف سازمان اورژانس کشور  و نقش سازنده اموزش همگانی و کمک های  اولیه در کاهش بار حوادث و  انجام اقدامات  حیات بخش  پرداخته شد.

  دکتر کولیوند با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در کشور اظهار داشت: آموزش همگانی فوریت های پزشکی سر لوحه اقدامات سازمان اورژانس کشور است.وی با اشاره به بررسی وضعیت و ظرفیت ها، بستر و طرح های موجود در حوزه وزارت اموزش و پرورش افزود: در این راستا گروههای هدف مربیان و دانش آموزان بحث کارشناسی انجام  و اولویت های  گروه ها مشخص شده اند.در این نشست مقرر گردید که مطالب  و محتویات فعلی آموزشی انها مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد: سازمان اورژانس کشور  برنامه و کوریکولوم اموزشی دانش اموزان و مربیان  تهیه نماید و بسته های آموزشی و مهارتی خاص هر گروه سنی و مخاطب با مشارکت معاونت تربیت بدنی، سلامت و اسیب های اجتماعی وزارت اموزش و پرورش  تهیه  گردد.موارد همکاری در قالب تفاهم نامه به امضای وزرای بهداشت ودرمان و  آموزش و پرورش برسد.