• امروز پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu 07 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات در حوزه فوریت های پزشکی در گناباد برگزار شد .

  کارگاه مقرراتدکتر امین زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه آشنایی با مباحث قانونی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در تاریخ های 19 و 20 آبان ماه خبر داد.

  دکتر امین زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد از برگزاری کارگاه آموزشی دوروزه آشنایی با مباحث قانونی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ آبان ماه خبر داد.
  وی افزود : باتوجه به تنوع ماموریت های اورژانس ۱۱۵ خدمات گیرندگان به واسطه نوع بیماری و مصدومیت نیاز به ارائه خدمات فوریت های پزشکی دارند بنابراین با در نظر گرفتن الزامات قانونی و وحدت رویه و همچنین اصول تکریم ارباب رجوع این خدمات ارائه می گردد.

  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد گفت : به همت واحد آموزش این مرکز آقایان علیشاهی و شهابی (اساتیدی از واحد نظارت و ارزیابی قطب شمال شرق سازمان اورژانس کشور ) و نیز رئیس اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مرکز اورژانس ۱۱۵ دعوت شدند و مباحث قانونی و دستورالعمل های حوزه فوریت های پزشکی به پرسنل شاغل در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارائه گردید .

  دکتر زمانی همچنین گفت : پس از برگزاری این کارگاه دستورالعمل های قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی جهت آشنایی پرسنل فوریت های پزشکی در اختیار پایگاههای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه قرار خواهد گرفت .

  این کارگاه آموزشی دوروزه با حضور یکصد نفر از پرسنل فوریت های پزشکی شاغل در پایگاههای اورژانس ۱۱۵ گناباد در سالن اجلاس این مرکز برگزار شد .

  کارگاه مقررات