• امروز پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu 07 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  نگرشی نو در برخورد با مصدومین تروما در مرکز اورژانس گناباد

  سی و هفتمین دوره آموزشی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی( PHTM) قطب شمالشرق سازمان اورژانس کشور به میزبانی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گناباد دکتر امین زمانی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت : در این دوره آموزشی که به همت واحد آموزش و پژوهش این مرکز در دوروز برگزارشد تکنسین های فوریت های پزشکی با شرکت در کارگاههای تئوری و عملی مبحث تروما را تمرین‌کردند.

  دکتر زمانی گفت : استان خراسان رضوی از حیث سوانح جاده ای در کشور جزء ۳ استان اول محسوب می شود و هرساله تعداد زیادی از هموطنانمان در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند و یکی از بیشترین ماموریت های اورژانس ۱۱۵ به تصادفات جاده ای اختصاص یافته است و این دوره با هدف ایجاد نگرشی نو در برخورد مصدومین تروما و کاهش مرگ و میر و استفاده بهینه از تجهیزات برگزار شد.
  رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد گفت : دراین دوره مباحث تروما بصورت تئوری توسط اساتید PHTM استان خراسان رضوی آقایان محمدرضا شاره و سید وحید ظهیری تدریس شد و در کنار مباحث تئوری شرکت کنندگان با حضور در ایستگاههای عملی توان علمی و عملی خود را محک زدند.

  دکتر زمانی در ادامه گفت : یکی از خصوصیات این دوره شبیه سازی مصدومین از طریق بیمارنما بود که به کارشناسان اورژانس کمک کرد تا در ارزیابی بیمار با وضعیت واقعی تری روبرو شوند.

  وی در پایان گفت : در این دوره دوروزه ۲۴ نفر از پرسنل عملیاتی اورژانس گناباد حضور داشتند و هریک ۱۲ سناریوی ماموریت ترومایی را بصورت عملی تمرین کردند و در پایان پس از برگزاری آزمون کتبی و علمی گواهینامه PHTM را دریافت خواهند کرد.

  phtm 01