• امروز یکشنبه, 17 فروردين 1399 - Sun 04 05 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  معرفی

  مسئول بازدید آمبولانس های بین بیمارستانی و اعزام :

  آقای حامد ابراهیمی (کارشناس فوریت های پزشکی)

  تلفن : 09155337695