• امروز شنبه, 28 دی 1398 - Sat 01 18 2020
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت

  تقدیر و تشکر ریاست اورژانس کشور از پزشکان اورژانس کشور در روز پزشک

  کولی   دکتر کولیوند ریاست اورژانس کشور در روز پزشک از زحمات بی شائبه همکاران پزشک در اورژانس سراسر کشور تقدیر نموده و رسالت و جایگاه پزشکان را در جامعه بسیار متعالی خواند .

  ایشان اقدامات پزشکان را در مواجهه با بیماران کاری ایثارگرانه و ارزشمند دانسته و برای تمامی پزشکان فعال در اورژانس سراسرکشور آرزوی توفیق هر چه بیشتر نمودند .

  دکتر کولیوند در پایان این جلسه مراتب احترام و تبریک خود را به تمامی پزشکان خدوم اورژانس کشور ابراز داشتند.