• امروز جمعه, 03 اسفند 1397 - Fri 02 22 2019
  • بازدید فرماندار گناباد از مرکز اورژانس 115
  • کارگاه اورژانس هوایی با حضور دکتر سرور
  • برگزاری کارگاه آشنایی با پروتکل های آفلاین اورژانس
  • نگرشی نو در برخورد با مصدومین تروما
  • تهیه کتابچه پروتکل های آفلاین اورژانس در گناباد
  • آزمون سنجش آمادگی جسمانی پرسنل مرکز اورژانس گناباد

  بازدید فرماندار گناباد از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گناباد مهندس قربانی در این بازدید از امکانات اورژانس ۱۱۵ بازدید کرد و‌آمادگی پرسنل اورژانس را ارزیابی نمود.

   

  مهندس حامد قربانی در ادامه با حضور در مرکز پیام‌اورژانس ۱۱۵ از طریق بیسیم با پرسنل شاغل در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد ارتباط برقرار کرد و سپس از سالن و انبار بحران بازدید کرد.

  bazdid1

  فرماندار گناباد در ادامه از پایگاه اورژانس هوایی گناباد نیز بازدید و با پرسنل اورژانس هوایی درمورد آمار ماموریت های اورژانس هوایی گفتگو کرد.

  وی در پایان از آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر کرد.

  روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد