• امروز پنج شنبه, 12 تیر 1399 - Thu 07 02 2020
  • اولین دوره کارگاه آموزشی مدیریت سکته حاد قلبی در مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد
  • اجرای طرح هر شهروند یک اورژانس یار
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵

  بازدید فرماندار گناباد از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گناباد مهندس قربانی در این بازدید از امکانات اورژانس ۱۱۵ بازدید کرد و‌آمادگی پرسنل اورژانس را ارزیابی نمود.

   

  مهندس حامد قربانی در ادامه با حضور در مرکز پیام‌اورژانس ۱۱۵ از طریق بیسیم با پرسنل شاغل در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد ارتباط برقرار کرد و سپس از سالن و انبار بحران بازدید کرد.

  bazdid1

  فرماندار گناباد در ادامه از پایگاه اورژانس هوایی گناباد نیز بازدید و با پرسنل اورژانس هوایی درمورد آمار ماموریت های اورژانس هوایی گفتگو کرد.

  وی در پایان از آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر کرد.

  روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد