• امروز چهارشنبه, 30 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019
  • برگزاری اولین سالگرد تاسیس اورژانس هوایی گناباد با حضور اصحاب رسانه
  • جلسه هم اندیشی اولویت های پروازی در منطقه شرق کشور
  • کارگاه توانمند سازی پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گناباد

  بازدید فرماندار گناباد از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گناباد مهندس قربانی در این بازدید از امکانات اورژانس ۱۱۵ بازدید کرد و‌آمادگی پرسنل اورژانس را ارزیابی نمود.

   

  مهندس حامد قربانی در ادامه با حضور در مرکز پیام‌اورژانس ۱۱۵ از طریق بیسیم با پرسنل شاغل در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد ارتباط برقرار کرد و سپس از سالن و انبار بحران بازدید کرد.

  bazdid1

  فرماندار گناباد در ادامه از پایگاه اورژانس هوایی گناباد نیز بازدید و با پرسنل اورژانس هوایی درمورد آمار ماموریت های اورژانس هوایی گفتگو کرد.

  وی در پایان از آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر کرد.

  روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد