• امروز دوشنبه, 25 آذر 1398 - Mon 12 16 2019
  • کارگاه آموزشی فارماکولوژی در اورژانس ۱۱۵
  • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
  • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق

  بازدید فرماندار گناباد از مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد

  به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس گناباد مهندس قربانی در این بازدید از امکانات اورژانس ۱۱۵ بازدید کرد و‌آمادگی پرسنل اورژانس را ارزیابی نمود.

   

  مهندس حامد قربانی در ادامه با حضور در مرکز پیام‌اورژانس ۱۱۵ از طریق بیسیم با پرسنل شاغل در اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد ارتباط برقرار کرد و سپس از سالن و انبار بحران بازدید کرد.

  bazdid1

  فرماندار گناباد در ادامه از پایگاه اورژانس هوایی گناباد نیز بازدید و با پرسنل اورژانس هوایی درمورد آمار ماموریت های اورژانس هوایی گفتگو کرد.

  وی در پایان از آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد تقدیر کرد.

  روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ گناباد