• امروز شنبه, 24 آذر 1397 - Sat 12 15 2018
    • تمرین برپایی چادر اضطراری در بحران
    • کارگاه اورژانس هوایی با حضور دکتر سرور
    • برگزاری کارگاه آشنایی با پروتکل های آفلاین اورژانس
    • کارگاه اورژانس هوایی برای پرسنل بیمارستان علامه بهلول
    • تهیه کتابچه پروتکل های آفلاین اورژانس در گناباد