• امروز سه شنبه, 21 آبان 1398 - Tue 11 12 2019
    • تمرین میدانی زلزله در محل یخدان کوثر بیدخت
    • کارگاه دو روزه تخلیه اضطراری و اطفا حریق
    • قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر امین زمانی به مناسبت روز پزشک