نظارت و بازرسی

 
  
 • نام و نام خانوادگی: آقای حسن جهانی
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس فوریتهای پزشکی
 • تماس: 57229391-051 
 
 
 • نام و نام خانوادگی: آقای حمید جوادی
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس فوریتهای پزشکی
 • تماس: 57229391-051 
 
 
 • نام و نام خانوادگی: آقای محمد حبیب الهی
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس فوریتهای پزشکی
 • تماس: 57229391-051 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/02
تعداد بازدید:
497
Powered by DorsaPortal