نظارت و بازرسی

 
  
 • نام و نام خانوادگی: آقای حمید دهقان حقیقی
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
 • تماس: 57229391-051 
 
 • نام و نام خانوادگی: آقای حسن مظلوم 
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس پرستاری 
 • تماس: 57229391-051 
 
 
 • نام و نام خانوادگی: آقای مرتضی نوریان
 • سمت: مسئول نظارت و بازرسی
 • مرتبه: کارشناس پرستاری
 • تماس: 57229391-051 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/23
تعداد بازدید:
140
Powered by DorsaPortal