شرح وظایف

 

 
شرح وظایف مسئول واحد آمار و اطلاعات:
 

1-   تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار

2-   جمع آوری و استخراج آمار پایگاهها

3-   جمع آوری و کنترل آمار پایگاهها به تفکیک شهری و جاده ای و تصادفی و غیر تصادفی

4-   ثبت اطلاعات به نرم افزار Excel و سایت Amar قطب شمال شرق

5-   جمع بندی و استخراج آمار پایگاهها

6-   جمع آوری آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای و شهری

7-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در سامانه کشوری سیناسا

8-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار SPSS و استخراج شاخصهای حیاتی

9-   جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

10-   طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

11-   تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی واحدها

12-   پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراکز تحت پوشش

13-   برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها

14-   آموزش به همکاران جدیدالورود مرتبط با آمار

15-   همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها

16-   شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

17-   انجام سایر امور مربوطه

 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/29
تعداد بازدید:
590
Powered by DorsaPortal