قدردانی بازرسان اورژانس کشور از مرکز اورژانس گناباد

انتشار محتوا: ۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
 
ناظرین سازمان اورژانس کشور در بازدید دوروزه خود از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی گناباد امکانات و عملکرد این مرکز را در سطح مطلوب و ایده‌آل ارزیابی کردند.
 

در این بازدیدها که توسط نمایندگان سازمان اورژانس کشور انجام گرفت، کارشناسان به بررسی فرآیندهای عملکردی و بازدید از واحدهای مختلف ستادی،MCMC، مرکز پیام، پایگاه‌های عملیاتی، پایگاه اورژانس هوایی طبق چک لیست مصوب سازمان اورژانس پرداختند و از نزدیک در جریان نحوه خدمت رسانی به مردم قرار گرفتند.

در روز اول این بازدید، واحدهای ستادی مرکز اورژانس گناباد گزارش عملکرد یکساله خود را ارائه نمودند که ناظران سازمان اورژانس کشور آن را بر اساس سنجه‌های سازمان اورژانس مطلوب توصیف کردند.

پس از آن از پایگاه‌های عملیاتی اورژانس گناباد بازدید و امکانات و تجهیزات پایگاههای اورژانس و آمبولانس های عملیاتی بررسی شد و توان علمی و عملیاتی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بازرسان سازمان اورژانس کشور در ادامه ضمن بازدید از پایگاه اورژانس 115 امامت، آخرین وضعیت پایگاه آموزشی اورژانس گناباد را پیگیری کردند و از مرکز اورژانس به جهت تخصیص فضایی با امکانات آموزشی کامل برای آموزش دانشجویان فوریتهای پزشکی قدردانی کردند.

در روز دوم از پایگاه هوایی اورژانس گناباد بازدید بعمل آمد و گزارش عملکرد این واحد و امکانات بالگرد اورژانس هوایی گناباد مورد بررسی قرار گرفت.

ناظرین سازمان اورژانس کشور در پایان بازدید خود از مرکز اورژانس گناباد، مشارکت خیرین را در ساخت 4 پایگاه اورژانس به عنوان نقطه قوت اورژانس گناباد در کشور بیان کردند و برگزاری دوره‌های مطلوب آموزشی برای پرسنل و عموم مردم و نیز امکانات و تجهیزات و ناوگان آمبولانس های اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی گناباد را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.

طرح بازدید و ارزیابی نمایندگان سازمان اورژانس کشور از مراکز اورژانس به دستور دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور با هدف بهره‌مندی مطلوب مردم از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در کشور انجام می‌شود.