اعزام کاروان سلامت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مرز شلمچه برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی ۱۴۰۲

انتشار محتوا: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۴:۰۵ قبل از ظهر

اعزام کاروان سلامت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به مرز شلمچه برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی ۱۴۰۲

 

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 
 
 

 

 

بدرقه کاروان سلامت