انتصاب سرپرست معاونت فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی گناباد

انتشار محتوا: ۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۳:۲۳ بعد از ظهر
محمد حسین اسماعیل زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی حسین محمدی را بعنوان "سرپرست معاونت فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی " منصوب کرد.

با حکم رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

انتصاب سرپرست معاونت فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی گناباد

محمد حسین اسماعیل زاده رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حکمی حسین محمدی را بعنوان "سرپرست معاونت فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی " منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است :

جناب آقاي حسین محمدی دلویی

سلام عليكم      

با احترام نظر به تعهد و شايستگي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان «سرپرست معاونت فنی و عملیات اورژانس پيش بيمارستاني و مديريت حوادث» دانشگاه منصوب مي‌شويد. اميد است در سايه الطاف الهي و با بهره‌گيري از تمامي توان و تجربه خود و همكاري و هماهنگي لازم با مسئولين مربوطه نسبت به انجام امورات محوله به شرح ذيل در راستاي اهداف و ارزش هاي سازمان موفق و مويد باشيد.

۱_آمادگي تصميم سازي مديريتي سريع جهت ارائه خدمات مناسب و بهنگام و حفظ زنجيره مديريتي و پايش بي وقفه انجام عمليات اورژانس پيش بيمارستاني 

۲_ارتباط موثر با معاونت فني سازمان و همكاري و تعامل موثر با ساير دستگاه ها و سازمان هاي امدادرسان در صورت وقوع حادثه

۳_نظارت بر اجراي برنامه عملياتي ابلاغي سازمان و گزارش پيشرفت فعاليت ها 

۴_برنامه ريزي عملياتي مبتني بر سنجه هاي اعتباربخشي، برنامه عملياتي ابلاغي سازمان و برنامه استراتژيك مركز

۵_هماهنگي و تعامل با معاونت ها و ساير مراكز علمي جهت تبادل همكاري آموزشي و پژوهشي لازم بر اساس نياز مجموعه

۶_ ايجاد خلاقيت، نوآوري و افزايش سطح انگيزش كاركنان با توجه به توان و تجارب ارزنده جنابعالي و ظرفيت و توانمندي هاي موجود

۷_ارزشيابي و ارزيابي مستمر كاركنان ستادي و عملياتي

۸_مديريت و رهبري امور اعتباربخشي بر اساس آخرين استانداردهاي ملي اورژانس پيش بيمارستاني 

۹_ساير موارد حسب صلاحديد مسئولين پیروز و موفق باشید.

محمد حسین اسماعیل زاده

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد