کسب رتبه برتر طرح طاها در کلان منطقه آمایشی نه شمال شرق کشور توسط اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد

انتشار محتوا: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۴:۱۴ قبل از ظهر
پایگاه شماره یک شهری (امامت) گناباد منتخب طرح طاها سازمان اورژانس کشور در کلان منطقه آمایشی ۹ ( قطب شمال شرق کشور) شد.

 

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ گناباد محمد حسین اسماعیل زاده رئیس مرکز اورژانس گناباد از انتخاب پایگاه شماره یک شهری(امامت) در طرح ملی طاها سازمان اورژانس کشور به عنوان پایگاه برتر خبر داده و گفت پس از بررسی مستندات و کارشناسی صورت گرفته این پایگاه به عنوان پایگاه برتر قطب شمال شرق کشور در بین تمامی پایگاه های کلان منطقه نه برگزیده شده است. 

 

قابل ذکر است طرح طاها سازمان اورژانس کشور شامل آمادگی و استقبال همگانی پایگاه های اورژانس های سراسر کشور از بهار طبیعت بر اساس شاخص های تعریف شده در نوروز سال ۱۴۰۳ بوده است.