نقشه خطر پذیری

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۳:۲۰ بعد از ظهر

 

نقشه خطر پذیری زلزله گناباد 

 

نقشه خطر پذیری حوادث ترافیکی 

 

نقشه خطر پذیری سیلاب 

 

نقشه فراوانی مسمومیت با مونوکسید کربن    کلیک کنید...