محتوای آموزشی

ایجاد شده در ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۲۴:۲۱ بعد از ظهر

 

مفاهیم بهبود کیفیت                                                     دانلود

آشنایی با مستندات در اعتبار بخشی                               دانلود

کتابچه توجیهی پرسنل جدیدالورود                                   دانلود

رعایت بهداشت دست                                                    دانلود