آمار و اطلاعات

ایجاد شده در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۵:۲۳ قبل از ظهر

معرفی مسئول:

  • نام و نام خانوادگی: حسن عجم
  • سمـت: کارشناس آمار 
  • تحصیــلات: کارشناس کامپیوتر
  • پســت سازمــانـی: کارشناس
  • پست الکتــرونیــک: 

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی - گناباد – خیابان سعدی – بولوار پرستار – مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گناباد
تلفن:    57229391-051   داخلی: 200
فکس:   57227141-051
 
 
 

شرح وظایف مسئول واحد آمار و اطلاعات:

1-   تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار

2-   جمع آوری و استخراج آمار پایگاهها

3-   جمع آوری و کنترل آمار پایگاهها به تفکیک شهری و جاده ای و تصادفی و غیر تصادفی

4-   ثبت اطلاعات به نرم افزار Excel و سایت Amar قطب شمال شرق

5-   جمع بندی و استخراج آمار پایگاهها

6-   جمع آوری آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای و شهری

7-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در سامانه کشوری سیناسا

8-   جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار SPSS و استخراج شاخصهای حیاتی

9-   جمع آوری، کنترل، تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز

10-   طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات

11-   تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی واحدها

12-   پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراکز تحت پوشش

13-   برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هر یک از برنامه ها

14-   آموزش به همکاران جدیدالورود مرتبط با آمار

15-   همکاری در برنامه آمار با سایر واحدها

16-   شرکت در سمینارها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فرابری داده ها

17-   انجام سایر امور مربوطه