کمیته مدیریت اجرایی

ایجاد شده در ۲۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۷:۴۸ قبل از ظهر

معرفی کمیته اجرایی:

  • دبیر کمیته: یاسر ریوندی
  • سمـت: معاون اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه 
  • تحصیــلات: کارشناسی ارشد پرستاری
  • آئین نامه کمیته: دانلود فایل...
  • پست الکتــرونیــک: