کمیته بهبود کیفیت

ایجاد شده در ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۳:۵۸ قبل از ظهر

معرفی کمیته بهبود کیفیت:

  • دبیر کمیته: خانم سمانه سقایی
  • سمـت: کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
  • تحصیــلات: کارشناس پرستاری
  • آئین نامه کمیته: دانلود فایل...
  • پست الکتــرونیــک: