کمیته تصادفات

ایجاد شده در ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۵:۱۳ قبل از ظهر

معرفی کمیته تصادفات:

  • دبیر کمیته: مصطفی اسماعیل زاده
  • سمـت: کارشناس تصادفات
  • تحصیــلات: کارشناس حقوق
  • آئین نامه کمیته: دانلود فایل...
  • پست الکتــرونیــک: