جدیدترین اخبار:
زیبا ترین ملاقات
Thursday 20 th July 2023
طلوع زندگی نوزاد دختر در آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد
Wednesday 5 th July 2023
گزارش تصویری انتقال بیمار مرگ مغزی از شهرستان فردوس به مشهد مقدس توسط بالگرد اورژانس هوایی گناباد
Tuesday 27 th June 2023
۲۴ ساعت پرکار اورژانس پیش بیمارستانی گناباد با ۱۳ حادثه ترافیکی
Thursday 8 th June 2023
بازگشت به زندگی دو تن از همشهریان با اقدام به موقع سپیدپوشان اورژانس
Sunday 4 th June 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه