خبـر ویـژه:
7 April 2023 07:43:03 PM

طرح ملی امداد نوروزی با محوریت اورژانس پیش بیمارستانی همزمان با سراسر کشور در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد با رویکرد ارائه هر چه سریعتر خدمات درمانی به هم وطنان و مسافرین عزیز نوروزی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ آغاز و در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری به پایان رسید.

جدیدترین اخبار:
ماموریت زایمانی موفق دیگر در اورژانس 115 گناباد
Saturday 10 th July 2021

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه