خبـر ویـژه:
15 June 2024 12:55:18 AM

رییس سازمان اورژانس کشور گفت: بیش از 600 پروژه در بخش‌های مختلف اورژانس پیش بیمارستانی در دولت مردمی سیزدهم انجام شد.

جدیدترین اخبار:
راه اندازی ایستگاه های سلامت نوروزی ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Monday 18 th March 2024
برگزاری پویش سراسری (سوگند) سازمان اورژانس کشور با هدف پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال
Monday 11 th March 2024
ایراد سخنرانی رییس اورژانس پیش اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه در نخستین کنگره بین المللی نوآوری ها در اورژانس پیش بیمارستانی
Monday 26 th February 2024
اورژانس 115گناباد میزبان نشست هم اندیشی و هم افزایی طرح امداد زمستانی
Sunday 24 th December 2023
انتصاب سرپرست  معاونت فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی گناباد
Monday 27 th November 2023
برگزاری نشست تخصصی ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اورژانس هوایی کلان منطقه نه(شمال شرق) کشور
Tuesday 17 th October 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه