جدیدترین اخبار:
گزارش عملکرد اهم فعالیتهای اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1401
Wednesday 24 th May 2023
بی احتیاطی در سرویس کولر منجر به برق گرفتگی  و فوت جوانی در شهر کاخک شد
Friday 19 th May 2023
آغاز زندگی نوزاد گنابادی در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ گناباد
Thursday 18 th May 2023
اعزام بالگرد به حادثه سقوط کوهنورد در  ارتفاعات روستای آهنگ بجستان
Saturday 15 th April 2023
پوشش راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس توسط اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Friday 14 th April 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه