خبـر ویـژه:
18 May 2023 09:07:55 PM

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی گناباد، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی گناباد از تولد نوزاد دختر در آمبولانس اورژانس گناباد خبر داد.

جدیدترین اخبار:
تمهیدات ویژه اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی گناباد در روز طبیعت
Saturday 2 nd April 2022

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه