خبـر ویـژه:
18 March 2024 11:09:58 AM

دبیر ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از آماده سازی و راه اندازه ایستگاه های سلامت نوروزی در شهرستان گناباد و بجستان خبر داد.

جدیدترین اخبار:
همکاری مشترک اورژانس هوایی گناباد و بیرجند در انتقال اورژانسی کودک ۷ ساله به مشهد
Saturday 30 th March 2024
بازدیدهای نوروزی از پایگاه ها و ایستگاه های سلامت دانشگاه
Sunday 24 th March 2024
راه اندازی ایستگاه های سلامت نوروزی ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Monday 18 th March 2024
برگزاری پویش سراسری (سوگند) سازمان اورژانس کشور با هدف پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال
Monday 11 th March 2024
ایراد سخنرانی رییس اورژانس پیش اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه در نخستین کنگره بین المللی نوآوری ها در اورژانس پیش بیمارستانی
Monday 26 th February 2024
اورژانس 115گناباد میزبان نشست هم اندیشی و هم افزایی طرح امداد زمستانی
Sunday 24 th December 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, خیابان سعدی, بولوار پرستار, مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57236832
فکس: 051-57236160
پست الکترونیک: Bohloolipd@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه